link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 6 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Jumelet
Toelichting: Besloten vergadering. Omdat het een besloten vergadering betreft mag er geen publiek en pers aanwezig zijn.
Leden commissie AB graag om **21.00 uu**r aanwezig. De vergadering start zodra de regulier vergadering is gesloten.

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Stukken ter advisering aan de raad
2.a
Financiën Casa Cadanza (bijlagen in de map geheime stukken)
De geheime bijlagen staan in de map geheime stukken van de commissie en raad.
3
Sluiting