link naar deze pagina

Beeldvorming - 19 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter:
Toelichting: 20:00-20:45 uur-Raadzaal-Dialoog 2 Samenlevingsvisie-CIE Samenleving/Raad
21:00-22:45 uur-Raadzaal-Nota van uitgangspunten Groenblauwe leefomgevingsvisie-CIE Samenleving/Raad

20:00-20:45 uur-Raadzaal-Dialoog 2 Samenlevingsvisie-CIE Samenleving/Raad
Dialoog Samenlevingsvisie 19 oktober 2022
U bent van harte uitgenodigd voor een beeldvormende avond met Erik Dannenberg, voorzitter Divosa (vereniging van sociale diensten) op 19 oktober. Dit is de tweede beeldvormende avond in het traject om een Samenlevingsvisie voor Lansingerland te ontwikkelen. Op 14 september heeft René Cuperus ons meegenomen in zijn verhaal over de Atlas van afgehaakt Nederland.
Kernthema’s: bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid
We nodigen Erik Dannenberg uit om een presentatie te houden en met ons in gesprek te gaan over de Divosa-propositie ‘De winst van het sociaal domein’ (2021) . Hierin poneert Divosa een aantal maatschappelijke kernthema’s: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.
Rol gemeente en keuzes maken
Met deze beeldvormende avond gaan we in op de rol onze gemeente heeft in deze thema’s en gaan we in op hoe we als gemeente keuzes maken.
21:00-22:45 uur-Raadzaal-Nota van uitgangspunten Groenblauwe leefomgevingsvisie-CIE Samenleving/Raad
Beeldvormende avond 19 oktober 2022
Programma:
21.00 uur: inleiding door Yvonne Hereijgers, aanvoerder clusterteam Leefomgeving
21.15 uur: presentatie door Paul van Dijk van BoschSlabbers
Lansingerland is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De kwaliteit van onze buitenruimte vertegenwoordigt een sterke waarde in de keuze van mensen van Lansingerland als woonlocatie en de tevredenheid hierover. En dat midden in het stedelijke gebied van Rotterdam en Den Haag, waar de ruimte schaars is en onder druk staat. De gevolgen daarvan voelen wij ook in Lansingerland: de buiten ruimte wordt kleiner en steeds intensiever benut.
Gelukkig staat de ruimtelijke ordening van Nederland na jaren weer op de politieke agenda. Onze buiten ruimte raakt aan urgente thema’s zoals: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, luchtkwaliteit en geluidsmilieu. En ook thema’s als eenzaamheid en de toename van welvaartsziekten raken aan de noodzaak van de kwaliteit van onze buitenruimte. De Groen Blauwe Leefomgevingsvisie vertaalt deze thema’s naar een integraal beleidsstuk. En helpt onze groenblauwe buitenruimte aantrekkelijk, gezond en toekomstbestendig te houden en waar nodig te verstevigen.
We doen dit samen met rijk, provincie, maar vooral ook de regionale partners, ondernemers en onze inwoners. Daarom hebben we in gesprekken met onze stakeholders samen de focus voor de komende jaren bepaald voor een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie die bijdraagt aan een krachtige samenleving. Dit heeft geresulteerd in de Nota van Uitgangspunten. Tijdens de beeldvormende avond geeft Paul van Dijk van BoschSlabbers een toelichting op de Nota van uitgangspunten en het proces metde stakeholders. De stakeholders zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond.