link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 13 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Aanwending verkoopopbrengst ENECO: procesvoorstel - spreektijd 5' 1e termijn/3' 2e termijn
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststellen Verordening Rekenkamer Lansingerland 2021
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>Om de Verordening Rekenkamer Lansingerland 2021 vast te stellen en de Verordening Rekenkamer uit 2007 in te trekken.< /P>
Griffie
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting