link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 21 juni 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: NB: - Bij vaststelling agenda zal de voorzitter voorstellen om agendapunt 6a Routekaart windenergie eerst te bespreken, daarna 5a Burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland. Dan worden de onderwerpen in de goede volgorde besproken.
- Nav een technische vraag van Jurjen Dieleman is bij agendapunt 6g de foto op de voorpagina van het bestemmingsplan vervangen door een recentere foto.
Bundel:
pdf Agendabundel (172.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Burgerinitiatief: Coöperatie Duurzaam Lansingerland (geanonimiseerd, origineel voor raadsleden in Ibabs map 'stukken met persoonsgegevens)

1. Het burgerinitiatief voor advies aan de raad voor te leggen aan het college
2. Dit advies te agendere voor bespreking in de commissie Ruimte van 21 juni 2016


Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Routekaart windenergie
Jeroen Heuvelink
VH
6.b
Vaststelling bestemmingsplan Vervoersknoop Bleizo (BP0156)

Gevraagde beslissing  1. Het bestemmingsplan ‘Vervoersknoop Bleizo (BP0156)’, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0156-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting, Nota zienswijzen en staat van wijzigingen en de daarbij behorende bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum januari 2015, gewijzigd vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
6.c
Vaststellen bestemmingsplan "Laan van Romen 25, Berkel en Rodenrijs" (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing  1. Het bestemmingsplan ‘Laan van Romen 25, Berkel en Rodenrijs’, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0166-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting en Nota zienswijzen, waarbij is gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 5 oktober 2015, vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
6.d
Vaststellen bestemmingsplan "Gemeentewerf 3 en 5 in Berkel en Rodenrijs" (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing  1. Het bestemmingsplan ‘Gemeentewerf 3 en 5 in Berkel en Rodenrijs’, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0118-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting en Nota zienswijzen, waarbij is gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 9 juli 2014, vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
6.e
Vaststellen bestemmingsplan "Hoefweg-Korenmolenweg (Lidl)" (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing  1. Het bestemmingsplan “Hoefweg-Korenmolenweg (Lidl)”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0149-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting en de “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan Hoefweg-Korenmolenweg (Lidl); ontwerp omgevingsvergunning W-2015-0009 en W-2015-0030; hogere waarden Wet geluidhinder”, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van 30 september 2013 gewijzigd vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
6.f
Bouwverordening Lansingerland 2016
Jeroen Heuvelink
VH
6.g
Definitieve ruimtelijke onderbouwing en VVGB Schiebroekseweg 20

Gevraagde beslissing


Voor de omgevingsvergunning W-2015-0378 (wijziging van gebruik van een strook grond) een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


Jeroen Heuvelink
RO
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting