link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 18 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (2.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Rekenkamer rapport burgerparticipatie (spreektijd eerste termijn 5 min, tweede termijn 3 min)
Griffie
5.b
Standplaatsen Berkel Centrum (vanwege actualiteit, nazending)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad (geen)
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting