link naar deze pagina

Gemeenteraad - 23 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (23.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Ingekomen stukken
7.a
Lijst ingekomen stukken gemeenteraad 23 mei 2019

1. De lijst ingekomen stukken (T19.05570) en de wijze van afdoening vast te stellen.
2.  De lijst met toezeggingen (T19.05462)  en moties (T19.05459) vast te stellen en de daarin grijs gemaakte toezeggingen en moties af te voeren


Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Advies college Lansingerlands Initiatief 2018-2019

1. De initiatieven ‘Pleisterplaats De Hichte’, ‘Plukberm of Eetbare Ruimte’ en ‘Terughalen Vrachtschuit’ door te laten gaan in het proces van het Lansingerlands Initiatief en het college te verzoeken de subsidiebeschikkingen op te stellen
2. Initiatief ‘Voedingsadvies op school’ niet door te laten gaan in het proces van het Lansingerlands Initiatief
3. Geen Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief te houden omdat het totaal aan aangevraagde subsidiebedragen lager is dan het subsidieplafond van € 61.155,-


Simon Fortuyn
DB
9
Hamerstukken
9.a
Zienswijze strategische agenda MRDH

Gevraagde beslissing


Vast te stellen van de zienswijze (U19.03260) op de strategische agenda MRDH en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de MRDH.


Pieter van de Stadt
RE
9.b
Zienswijze begroting 2020 MRDH en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Gevraagde beslissing


Vast te stellen van de zienswijze (U19.03380) op de ontwerpbegroting MRDH 2020 en op de beleidsnota risicomanagement en weerstandvermogen en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de MRDH.


Pieter van de Stadt
DB
9.c
Instemmingsbesluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

In te stemmen met de wijzigingen van de GR SVHW 2015 conform bijlage I


Albert Abee
DB
9.d
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Lansingerland 2019

  1. In te trekken de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Lansingerland 2018.

  2. Vast te stellen de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Lansingerland 2019 en deze terug te laten werken tot en met 1 januari 2019.

Griffie
9.e
Benoeming en ontslag commissieleden GroenLinks commissie samenleving

  1. Diana van Reenen te ontslaan als lid en te benoemen als plaatsvervangend lid van de commissie samenleving.

  2. Anja de Geus te ontslaan als plaatsvervangend lid en te benoemen als lid van de commissie samenleving.

Griffie
9.f
Bekrachtigen geheimhouding
Griffie
10
Sluiting