link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 1 juli 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (3.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Jongerenevenement (Selgei Gabin, GL)
Griffie
5.b
Voorstel budgetinzet naar aanleiding van taakstelling beleidsaccenten
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststellen Plan van Scholen Basisonderwijs 2022-2025

Gevraagde beslissing:  1. Plan van Scholen Basisonderwijs 2022-2025 (T21.03888) vast te stellen en daarmee te concluderen dat er ruimte is voor twee basisscholen met denominatie Algemeen Bijzonder Onderwijs.

  2. Het Plan van Scholen Basisonderwijs 2022-2025 ter definitieve beoordeling voor te leggen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Minister van OCW) over het stichten van twee nieuwe basisscholen met denominatie Algemeen Bijzonder Onderwijs in Lansingerland.

Ankie van Tatenhove
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting