link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 14 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (27.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Stand van zaken beleidsaccent 'de leraar trekt aan de bel' (L3B)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Visie op sport en bewegen Lansingerland 'Scoren met sport' - spreektijd 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn

Gevraagde beslissing
De visie op sport en bewegen Lansingerland ‘Scoren met sport’ (T18.07433) vast te stellen.


Ankie van Tatenhove
SA
6.b
Integraal beleid voor Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022

Gevraagde beslissing  1. Het Integraal Beleid voor Toezicht en Handhaving 2019-2022 (T18.14637) vast te stellen, als addendum bij beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 Versterken van Veerkracht.

  2. Het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven bij Werk en Inkomen 2014-2017 in te trekken.

Kathy Arends
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting