link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 7 oktober 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Toelichting: Bespreekpunt Bestuursopdracht Herziening Financieringsstrustuur en Treasurystatuut: de inhoud van de brief kan de commissie met het college bespreken.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.b
Aanpak achtergelaten fietsen - ingebracht door de VVD
Griffie
5.b
Brief aan de raad betr. Bestuursopdracht Herziening Financieringsstructuur en Treasurystatuut
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
< P>De zienswijze over de 2< SUP>e< /SUP> begrotingswijziging 2020 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.< /P>
Pieter van de Stadt
SA
6.b
Nota reserves en voorzieningen 2020
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>De nota reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen. Hiermee komt de nota reserves en voorzieningen 2016 te vervallen.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
CS
6.c
Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023
< P>De nota Risicomanagement en weerstansdvermogen 2020-2023 vast te stellen.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
CS
6.d
Nota Activabeleid 2020
< P class=HuisstijlopsommingStijl1>G< SPAN style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-hansi-theme-font: major-latin" data-mce-style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: 'Trebuchet MS'; mso-hansi-theme-font: major-latin;">evraagde beslissing:
< /SPAN>De nota Activabeleid 2020 vast te stellen.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
CS
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting