link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 juli 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: Raad Kadernota. Start vergadering om 19u.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Bespreekpunten
6.a
Kadernota 2022-2025
Gevraagde beslissing:

De Kadernota 2022 als kader voor de Meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen.
De reeds ingestelde reserve Boeterente leningenportefeuille van € 11.340.000 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 te dekken uit de reserve Enecogelden en de eerdere onttrekkingen hiervoor aan de algemene reserve (€ 10.300.000) en de reserve Sociaal Domein (€ 1.040.000) terug te draaien.
Jan-Willem van den Beukel
BV
6.a.1
Amendement A2021-015 Kosten medische keuring gehandicaptenparkeerkaart
6.a.2
Amendement A2021-016 Schrappen reserve Horti Science - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
6.a.3
Amendement A2021-017 Initiatieven uit onze samenleving ondersteunen INGETROKKEN
6.a.4
Amendement A2021-018 Ombuigingen Kadernota 2022
6.a.5
Motie M2021-022 Geen geld geen Zwitsers
6.a.6
Motie M2021-023 Aandacht voor spelen in de buitenruimte - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
6.a.7
Motie M2021-024 Uitwerken voorstel inzet kapitaaldekkingsreserve - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
6.a.8
Motie M2021-025 Openingstijden gemeentehuis - AANGENOMEN ZONDER STEMMING
7
Hamerstukken
7.a
Bekrachtiging geheimhouding (indien van toepassing)
8
Sluiting