link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 12 januari 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Gerard Bovens
Bundel:
pdf Agendabundel (1.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt Brief Onderzoek eigen bijdrage WMO - ingebracht door Nelleke Bouman, CDA
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad - geen
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting