link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 6 oktober 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt CDA: geluidsschermen N209, Bleiswijk
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststelling bestemmingsplan "Verzamelplan Lansingerland 2019" (bijlagen in ibabs map persoonsgegevens)
< P class=Huisstijlnieuw>< EM>Besluiten< /EM>< /P>
< OL>
< LI>Het bestemmingsplan “Verzamelplan Lansingerland 2019”, met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0203-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 9 september 2019, ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.< /LI>
< LI>Geen exploitatieplan vast te stellen.< /LI>< /OL>
Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting