link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 11 januari 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Bij agendapunt 6a, Algemene subsidieverordening Lansingerland 2018, zijn de leden van de commissie Samenleving welkom om deel te nemen aan de beraadslaging.
Bundel:
pdf Agendabundel (3.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Algemene subsidieverordening Lansingerland 2018

Gevraagde beslissing:


De Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 vast te stellen.


Ankie van Tatenhove, Jeroen Heuvelink
EMO
6.b
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017

Gevraagde beslissing:


Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 vast te stellen.


Simon Fortuyn
BIF
6.c
Afschrijvingstermijn gemeentehuis

Gevraagde beslissing


De afschrijvingstermijn van het gemeentehuis van 50 naar 40 jaar te verkorten conform de Nota Activabeleid 2016.


Albert Abee
FIN
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting