link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 2 juli 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (101.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Visie 'Lansingerland Duurzaam' - spreektijden 5' eerste termijn/3' tweede termijn
Albert Abee
RE
6.b
Ontwerp grenscorrectie Hordijklocatie met Rotterdam

  1. Vaststellen van het herindelingsontwerp en de bijbehorende tekening van de nieuwe gemeentegrens tussen gemeente Lansingerland en Rotterdam.

  2. Alle voorschriften van de gemeente Rotterdam, geldend op 31 december 2019, vervallen te verklaren voor het nieuwe grondgebied van gemeente Lansingerland dat betrokken is bij onderhavige grenscorrectie en alle voorschriften van de gemeente Lansingerland per 1 januari 2020 van toepassing te verklaren op het gebied dat betrokken is bij onderhavige grenscorrectie.

Kathy Arends
RE
6.c
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 – fase 2 - nazending, stukken worden uiterlijk 28/6 toegevoegd

Gevraagde beslissing  1. De “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 2, Exploitatieplan Oudeland Deelgebied A 2e herziening en Omgevingsvergunning kavel A6-A7” vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland 2019 - fase 2“, inclusief beeldkwaliteitsplan, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0201-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 12 februari 2018, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen “Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 2, Exploitatieplan Oudeland Deelgebied A 2e herziening, Omgevingsvergunning kavel A6-A7”.

  3. De Welstandsnota uit april 2012 partieel te herzien door toevoeging van het beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Oudeland.

  4. Het exploitatieplan “ Oudeland Deelgebied A (werken) 2e herziening” met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0201EP01A-VAST gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Staat van wijzigingen exploitatieplan (T19.11107).

  5. De externe rente- en disconteringsvoet voor de toepassing in exploitatieplannen vanaf 1 januari 2019 vast te stellen op 1,7% per jaar.

Kathy Arends
RE
pdf Voorstel Raad 13502 (265KB)
pdf Voorstel B&W 13502 (25KB)
pdf T19.10145 Nota zienswijzen en staat van wijzigingen Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland - fase 2 (666KB)
pdf T19.11083 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 - fase 2 (18.2MB)
pdf T18.13719 Nota inspraak en overleg (868KB)
pdf T16.14804 M 2016-34 (Aangenomen) Motie (VVD, WIJ Lansingerland) Begroting 2017-2020: Kansen creëren en benutten bij de bedrijventerreinen en bedrijven laten kiezen voor Lansingerland (850KB)
pdf T18.03517 Verslag bijeenkomst met ondernemers d.d. 20 februari 2018 (107KB)
pdf T19.00193 Coördinatiebesluit Kavel A6-A7 (266KB)
pdf T19.11152 Besluit omgevingsvergunning kavel A6 - A7 (3.7MB)
pdf T19.04104 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken), 2e herziening (1MB)
pdf T19.11107 Overzicht wijzigingen 2e herziening exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken) (93KB)
pdf T19.04076 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 1 - kaart bestemmingsplansituatie 2e herziening (686KB)
pdf T19.04077 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (Werken)Bijlage 2 - Kaart Exploitatieplangebied 2 herziening (337KB)
pdf T19.04078 Exploitatieplan Oudeland, gebied A (werken)Bijlage 3 - Ruimtegebruikskaart 2e herziening (404KB)
pdf T19.04079 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 4 - Eigendommenkaart 2e herziening (366KB)
pdf T19.04080 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 5 - Kaart fasering gronduitgifte 2e herziening (361KB)
pdf T19.04081 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 6 - Kaart bestaande situatie 2e herziening (2.9MB)
pdf T19.04082 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 7 - Kaart uitgiftecategorieën 2e herziening (362KB)
pdf T19.04083 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 8 - Verwervingskaart 2e herziening (343KB)
pdf T19.04084 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 9 - Kaart afwijkingszone 2e herziening (447KB)
pdf T19.04085 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 11.1 - Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Oudeland (12.5MB)
pdf T19.04181 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 11.2 LIOR deel 1 (10.2MB)
pdf T19.04182 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 11.2 LIOR deel 2 (6.8MB)
pdf T19.04183 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 11.2 LIOR deel 3 (14.9MB)
pdf T19.04186 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 11.2 LIOR deel 4 (13.3MB)
pdf T19.04088 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 12 - Aanbestedingskader 2e herziening (252KB)
pdf T19.04089 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 13 - Plankostenscan (241KB)
pdf T19.04090 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 14.1 - Onderzoekskosten (64KB)
pdf I19.08482 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 14.2 - Kostenbegroting sanering Zuidersingel 64c (18KB)
pdf I19.08487 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 14.4 - Toelichting aansluiting civieltechnische raming en exploitatieopzet (204KB)
pdf T19.04091 Exploitatielan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 14.5 - Detailuitwerking raming kosten exploitatieopzet 2e herziening (147KB)
pdf T19.04092 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 15 - Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 2e herziening (35KB)
pdf T19.04093 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 16 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet 2e herziening (280KB)
pdf T19.04094 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 17 - Marcoaftopping 2e herziening (154KB)
pdf T19.04096 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 18 - Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 2e herziening (137KB)
pdf T19.04097 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 19 - Overzicht gewogen eenheden per eigendom 2e herziening (333KB)
pdf T18.15570 Kaderbrief Grondprijzen 2019 (719KB)
pdf T18.15097 Uitgangspunten actualisatie grondexploitaties en MPG 2019 (253KB)
pdf T19.04100 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bjilage 22 - Overzicht ruimtegebrek per eigendom 2e herziening (137KB)
pdf T19.04101 Exploitatieplan Oudeland, deelgebied A (werken)Bijlage 23 - Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 2e herziening (174KB)
pdf U19.05288 Nadere invulling behandeling bestemmingsplan Oudeland (142KB)
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16 (NB onderdeel zwembad is voor de cie samenleving)
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting