link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 7 december 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
Dhr. Paul Dietz betr. agendapunt 6B, algemene plaatselijke verordening
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
Rondvragen:
1\. Job Halkes \(CDA\) \- onveilige afvalpassen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
BR2200109 Slotwijziging 2022
6.b
BR2200107 Algemene Plaatselijke Verordening 2023
6.c
BR2200099 Vaststellen leges- en belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2023 - afwijkende spreektijd 5' 1e/3' 2e termijn
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting