link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 8 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (21.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Besluit deelname initiatieven van het Lansingerlands Initiatief aan ‘Verkiezing Lansingerlands Initiatief’ - spreektijden 5 min 1e termijn/3 min tweede termijn

  1. De initiatieven ‘Pleisterplaats De Hichte’, ‘Plukberm of Eetbare Ruimte’, ‘Kringmarkt’ en ‘Terughalen Vrachtschuit’ door te laten gaan naar de burgerpeiling ‘Verkiezing Lansingerlands Initiatief’.

  2. Initiatief ‘Voedingsadvies op school’ niet door te laten gaan naar de burgerpeiling ‘Verkiezing Lansingerlands Initiatief’.

Simon Fortuyn
DB
6.b
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Lansingerland 2019

  1. In te trekken de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Lansingerland 2018.

  2. Vast te stellen de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Lansingerland 2019 en deze terug te laten werken tot en met 1 januari 2019.

Griffie
6.c
Zienswijze strategische agenda MRDH - spreektijden 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn

Gevraagde beslissing


Vast te stellen van de zienswijze (U19.03260) op de strategische agenda MRDH en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de MRDH.


Pieter van de Stadt
RE
6.d
Zienswijze begroting 2020 MRDH en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Gevraagde beslissing


Vast te stellen van de zienswijze (U19.03380) op de ontwerpbegroting MRDH 2020 en op de beleidsnota risicomanagement en weerstandvermogen en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de MRDH.


Pieter van de Stadt
DB
6.e
Instemmingsbesluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

In te stemmen met de wijzigingen van de GR SVHW 2015 conform bijlage I


Albert Abee
DB
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting