link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 16 januari 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: Agendapunten 5a en 5b worden tegelijk besproken. De spreektijd voor deze twee punten gezamenlijk is 5 min eerste termijn/3 min tweede termijn
Bundel:
pdf Agendabundel (12.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Behandeling (aangehouden) motie "Parkeeroverlast metrostation Rodenrijs" (raadsvoorstel niet van toepassing) Wordt tegelijk behandeld met 5b. Spreektijden 5 min eerste termijn, 3 min tweede termijn
Simon Fortuyn
EMO
5.b
(tijdelijke) Maatregelen auto parkeren station Rodenrijs (ingebracht door het CDA). Wordt tegelijk behandeld met 5a.
Griffie
5.c
Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte nabij 't Vierkantje
Simon Fortuyn
RO
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland

Het ‘Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland’ vast te stellen.


Jeroen Heuvelink
VH
6.b
Visie op duurzame gebiedsontwikkeling

Gevraagde beslissing  1. Het kader Duurzame gebiedsontwikkeling (T17.38476) als richtinggevend vast te stellen.

  2. Dit kader van toepassing te verklaren op de nieuwe en – in dit verband - kansrijke projecten (T17.38764).

  3. In het jaarlijks vast te stellen MeerjarenProgramma Grondbedrijf over de behaalde resultaten duurzaamheid te rapporteren.

Jeroen Heuvelink
RO
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting