link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 17 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Nelleke Bouman-Quist

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
* Mw. Van Ravesteyn over plannen bedrijventerrein Klappolder Bleiswijk
* Mw. Andrews over de Oranjebuurt Berkel
* Mw. Van Bakelen over nieuwbouw De Wildert
* Dhr. Jan Willem Camijn over nieuwbouw De Wildert
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Nota van Uitgangspunten De Wildert (deel bijlagen in map stukken met persoonsgegevens)
Bijlagen: U21.06551, I21.19678 en I21.19677 staan in Ibabs in de map stukken met persoonsgegevens)
6.b
Vaststelling Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting