link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 14 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (7.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
VERVALLEN Subsidieregeling 'Levendig Lansingerland'
Griffie
5.b
Tussenevaluatie visienota onderwijs 2017-2025
Griffie
5.c
Deel 1 Midterm review: Evaluatie beleidsaccenten bij Versterken van veerkracht
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Zienswijze Kadernota GRJR 2022

De zienswijze op de Kadernota 2022 vast te stellen en deze naar de GRJR te verzenden.


Ankie van Tatenhove
SA
6.b
Verordening Sociaal Domein 2021

Gevraagde beslissing:  1. De Verordening Sociaal Domein 2021 (T20.14076) vast te stellen per 1 januari 2021.

  2. De Verordening Sociaal Domein 2020 (T19.13049) in te trekken per 1 januari 2021.

Ankie van Tatenhove, Kathy Arends
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting