link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 18 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Gecombineerde vergadering commissies AB en Samenleving

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
'Wat doet de gemeenteraad voor u' - Marloes Draak
5.b
Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Consultatie voorlopig pakket (VPP) participatietraject RTHA
Tevens stukken in de map persoonsgegevens.
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting