link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 8 oktober 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Voortgang totstandkoming Accommodatieplan Sport 2020 - 2030 ingebracht door L3B
Griffie
5.b
Voortgangsbrief veranderopgave jeugdhulp
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Sturingsmodel (Cultuurhuis Berkel) Blok B
< P align=left>1. Om een Stichting zonder winstoogmerk als sturingsmodel voor Blok B vast te stellen.< /P>
Ankie van Tatenhove
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting