link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 19 mei 2022

Locatie: Deze vergadering wordt gecombineerd met AB op woensdag 18 mei a.s.
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Matthijs Machielse
Toelichting: Deze agenda wordt gecombineerd met cie. AB en zal nu worden gehouden op 18 mei a.s.

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting