link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 6 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Jan Jumelet

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
-Mevr. G. Goudriaan betr. cultuurhuis in wording
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Lokaal noodplan armoedebeleid – GroenLinks en PvdA
6
Stukken ter advisering aan de raad
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting