link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 juli 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (198.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken gemeenteraad 7 juli 2016

De lijst ingekomen stukken (T16.08811) en wijze van afdoening vast te stellen.


Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Routekaart windenergie - bespreekpunt ovv fractie Leefbaar 3B ivm indienen amendement tav beperking tot publiekrechtelijke taak gemeente

De routekaart voor windenergie in Lansingerland vast te stellen.


Jeroen Heuvelink
VH
8.b
Jaarrekening 2015 (tweede bespreekronde)
Albert Abee
FIN
8.c
Vaststelling bestemmingsplan Vervoersknoop Bleizo (BP0156) - bespreekpunt ovv fractie Partij Neeleman ivm in te dienen amendement

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan ‘Vervoersknoop Bleizo (BP0156)’, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0156-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting, Nota zienswijzen en staat van wijzigingen en de daarbij behorende bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum januari 2015, gewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9
Hamerstukken
9.a
Vaststellen bestemmingsplan "Gemeentewerf 3 en 5 in Berkel en Rodenrijs" (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan ‘Gemeentewerf 3 en 5 in Berkel en Rodenrijs’, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0118-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting en Nota zienswijzen, waarbij is gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 9 juli 2014, vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9.b
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Schiebroekseweg 20

Gevraagde beslissing


Voor de omgevingsvergunning W-2015-0378 (wijziging van gebruik van een strook grond) een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


Jeroen Heuvelink
RO
9.c
Vaststellen bestemmingsplan "Hoefweg-Korenmolenweg (Lidl)" (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan “Hoefweg-Korenmolenweg (Lidl)”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0149-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting en de “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan Hoefweg-Korenmolenweg (Lidl); ontwerp omgevingsvergunning W-2015-0009 en W-2015-0030; hogere waarden Wet geluidhinder”, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van 30 september 2013 gewijzigd vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9.d
Afvalstoffenverordening Lansingerland 2016

De Afvalstoffenverordening Lansingerland 2016 vast te stellen en gelijktijdig de Afvalstoffen-verordening Lansingerland 2007 in te trekken.


Simon Fortuyn
BO
9.e
Vaststellen bestemmingsplan "Laan van Romen 25, Berkel en Rodenrijs" (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan ‘Laan van Romen 25, Berkel en Rodenrijs’, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0166-VAST, bestaande uit de verbeelding, de regels, plantoelichting en Nota zienswijzen, waarbij is gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN met datum 5 oktober 2015, vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Jeroen Heuvelink
RO
9.f
Toezicht op Scholengroep Holland (originelen in iBabs map stukken met persoonsgegevens)

 1. In te stemmen met de gewijzigde statuten van stichting Scholengroep Holland.

 2. In te stemmen met de ‘Werkafspraken bovengemeentelijk wethoudersoverleg extern toezicht op het openbaar primair onderwijs 2016’.

 3. In te stemmen met de ‘Invulling besluitvorming gemeentelijke taken en bevoegdheden van het extern toezicht op Stichting Scholengroep Holland in gemeente Lansingerland’, waarbij de bevoegdheid om leden van de Raad van Toezicht te benoemen wordt gedelegeerd aan het College van B&W.

 4. In te stemmen met de herbenoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van stichting Scholengroep Holland.

Jeroen Heuvelink
EMO
9.g
Bouwverordening Lansingerland 2016

1. De Bouwverordening Gemeente Lansingerland 2011 in te trekken.


2. De Bouwverordening Lansingerland 2016, inclusief bijbehorende toelichting, conform voorstel vast te stellen.


Jeroen Heuvelink
VH
9.h
Bekrachtiging vertrouwelijkheid (indien van toepassing)
10
Sluiting