link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 9 februari 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Gerard Bovens
Bundel:
pdf Agendabundel (3.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Meer maatwerk bij uitvoering Participatiewet - bespreekpunt cie Samenleving 9 februari 2017
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 -

  1. Het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 (T16.13619) vast te stellen.

  2. In te stemmen met het in het beleidsplan voorgestelde voorkeurspakket van het college voor de beleidsaccenten.

  3. Na besluitvorming over de keuze van beleidsaccenten aan het college de bevoegdheid te delegeren om hoofdstuk 5 van het beleidsplan aan te passen conform deze besluitvorming.

Ankie van Tatenhove, Jeroen Heuvelink
EMO
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting