link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Leon Hoek
Bundel:
pdf Agendabundel (3.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Brief provincie Zuid-Holland inzake aanbod sociale voorraad (let op: de reactie van het college wordt verwacht op dinsdag 30 april 2019) - spreektijd 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn
Griffie
5.b
Plan van aanpak Omgevingswet Lansingerland
Griffie
5.c
Houtkap - ingebracht door PvdA en GroenLinks
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad - geen
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting