link naar deze pagina

Beeldvorming - 5 september 2018

Locatie: Raadzaal en trouwzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter:
Toelichting: -HSL
-Berkelsdijkje
-Werksessie thema veiligheid tbv beleid 2019-2022
-Sportnota

R1
20:00-21:45 uur-HSL-Cie ruimte
R2
22:00-22:45 uur-Berkelsdijkje-CIE Ruimte
T1
20.00-20.45 uur - Werksessie thema veiligheid tbv beleid 2019-2022-CIE AB
“Na de beeldvormingsavond ‘veiligheid’ van 4 juli, volgt de interactieve werksessie. Team veiligheid vraagt u middels een interactieve app prioritering aan te brengen in verschillende veiligheidsthema’s. De prioritering geeft onder meer richting aan intensiteit en verdeling van capaciteit. Verschillende actuele veiligheidsthema’s worden gepresenteerd, maar er is uiteraard ruimte om ontbrekende en gewenste thema’s toe te voegen. De avond krijgt een korte inleiding door middel van presentatie.”
T2
21:00-21:45 uur -Sportnota-CIE Samenleving