link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 22 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevrouw H. Wijers-van der Linden

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 10 september 2019
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering
6
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
7
Ingekomen stukken
7.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
8
Mededelingen en rondvraag
8.1
Krantenberichten periode
9
Vaststellen volgende vergadering
10
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.