link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 21 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: De heer D. Jimmink

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
Jeugdhulp - presentatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het thema jeugdhulp zal in de komende tijd regelmatig op de agenda staan van deze commissie. In deze vergadering zal iemand van het CJG een presentatie geven.
Daarnaast worden documenten bijgevoegd over dit onderwerp, welke aan de commissie zijn toegezonden of toegezegd vanuit vorige vergaderingen.

6
Raadsvoorstellen
6.a
Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2019
6.b
Nevenvestiging van de Maaskei in Leudal
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
7.a
Plan van aanpak beleidsplan Sociaal Domein
7.b
Het Wmo-Regres-convenant tussen VNG en Verbond van Verzekeraars
7.c
Afhandeling verzoek wenselijke aanpassingen Gemeenschapsvoorziening Neer
7.d
Dashboard en rapport gemeentelijke monitor sociaal domein gemeente Leudal
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Collegemededeling voortgang nieuw speel-leercentrum voor Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
9
Projectenlijst en langetermijnkalender
9.a
Stand van zaken BMV de Nassaurie
9.b
Stand van zaken Samen Zorgenhuis
9.c
Stand van zaken t Maasveld
9.d
Stand van zaken Minimabeleid
10
Openstaande actiepunten
11
Mededelingen en Rondvraag
12
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.