link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 23 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer L. Linssen

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
6
Raadsvoorstellen
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
8
Aan de commissie gerichte stukken
9
Stand van Zaken organisatieontwikkeling
10
Langetermijnkalender
11
Openstaande actiepunten
12
Mededelingen en Rondvraag
13
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.