link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:18
Voorzitter: mevrouw M.S.M.A. Teluij, raadsvoorzitter wnd.
Toelichting: Openbare, bijzondere raadsvergadering.
Mede aanwezig: gouverneur T. Bovens.

0
tv- en internetuitzending van deze raadsvergadering
De kijkers naar de lokale tv van omroep ML5 hadden een groot gedeelte helemaal geen geluid bij het beeld van de raadsvergadering.

Mocht u achteraf toch nog dat geluid (bij het beeld) willen raadplegen, kopieer dan in de browser van uw internetpagina het volgende adres:

https://channel.royalcast.com/leudal/#!/gemeenteleudal/20190108_1

óf klik op de hyperlink in bijgaand pdf-document.


1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen profielschets voor werving nieuwe burgemeester per 1 september 2019
Besluit:
1. De profielschets voor de werving, per 1 september 2019, van een nieuwe burgemeester van de gemeente Leudal vast te stellen conform de door het presidium vastgestelde voorlopige profielschets.
2. De griffier opdracht te geven om een bijlage aan de profielschets toe te voegen waarin m.b.t. het onderdeel ‘De context van de gemeente Leudal’ meer informatie wordt verstrekt.
4
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.