HOME  |  Agenda raadsvergadering
link naar deze pagina

02. Commissie maandag - 25 juni 2018

Locatie: Raadszaal Heel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. T.J. Blomen

1
Opening
2
Vaststellen agenda
De commissievergadering dient als voorbereiding op de raadsvergadering van 5 juli 2018.
Na de commissievergadering wordt, aan de hand van de bespreek- en hamerstukken, de agenda van de raadsvergadering samengesteld.
3
Spreekrecht burgers
De vergadering van de raadscommissies zijn openbaar. Iedereen kan aanwezig zijn en kan, op aanvraag, gebruik maken van spreekrecht.
Spreekrecht kan alleen over raadsvoorstellen die op de agenda staan. U kunt gebruik maken van uw spreekrecht in de vergadering van de raadscommissie waarin het onderwerp wordt behandeld. Als u hiervan gebruik wilt maken geef u dan op voor één of beide commissievergaderingen.
U kunt zich tot en met maandagmiddag dd vóór 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@gemeentemaasgouw.nl / tel. (0475) 852803)
7
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 24 juni via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
8
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
9
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Wilms
11
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 24 juni via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
12
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
13
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Lalieu
15
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 24 juni via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
16
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van burgemeester Strous
17
Rondvragen behorend tot de portefeuille van burgemeester Strous
18
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 24 juni via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
19
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
20
Rondvragen behorend bij de portefeuille van wethouder Peters
21
Raadsinformatiebrieven behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
Indien raadsleden iets over de RIBs willen vragen of indien ze er wat van willen vinden moeten de vragen 24 juni via de mail kenbaar gemaakt worden aan de griffie. Voor een actueel overzicht van de ontvangen RIBs kunnen de raadsleden iBabs raadplegen.
22
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen behorend bij de portefeuille van wethouder Snijckers
23
Rondvragen behorend tot de portefeuille van wethouder Snijckers
25
Lijst ingekomen stukken
26
Actiepuntenlijsten met bijlage, voortgang moties en planning
De raadsleden kunnen hiervoor iBabs raadplegen.
27
Vaststelling actiepuntenlijst van de commissievergadering 28 mei 2018
28
Sluiting