link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 8 oktober 2018

Locatie: Werkcafe
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: geen
Toelichting: Vragenuur programmabegroting (raadsbreed),
Voorafgaande aan de ori├źnterende behandeling van het collegeprogramma en de programmabegroting vindt een vragenuur plaats in het Werkcaf├ę. De fracties kunnen technische vragen stellen aan ambtenaren. Wanneer een vraag niet direct beantwoord kan worden nemen ambtenaren contact op met (individuele) vragenstellers om alsnog een antwoord te geven (dus geen schriftelijke antwoorden op technische vragen).
Algemene documenten:

1 18:30
Opening
2 18:30
Toelichting op de begrotingsapp
3 18:35
Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting, subsidieplafonds en het collegeprogramma
4 19:30
Sluiting