link naar deze pagina

Raadscommissie - 28 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: Genoemde tijden zijn richttijden.
De presentatie (pt. 4.1) wordt uiterlijk 24 oktober beschikbaar gesteld.

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 21 oktober 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (10MB)

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Dhr. M. Beemster wenst namens de Wognumse sportverenigingen gebruik te maken van het spreekrecht over het onderwerp 2e Sporthal Wognum. Hij stuurt de bijgevoegde informatie.
4 20:35
SAMENLEVING
4.1 20:35
Presentatie Rapport vervolgonderzoek 2e Sporthal Wognum
5 22:00
Sluiting