link naar deze pagina

raad - 10 oktober 2013

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F.R. Streng
Bundel:
pdf Agendabundel (33.1MB)

1
Opening/moment stilte
2
Loting volgorde stemming
3
Vaststelling agenda (IVR-13-01947)
4
Ingekomen stukken en mededelingen (IVR-13-01948)
5
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 12 september 2013 (IVR-13-01926 )
6
Raadsvoorstel benoeming commissielid (IVR-13-01899) - advies commissie: hamerstuk -
7
Raadsvoorstel Benoeming lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (IVR-13-01886) - advies commissie: hamerstuk -
8
Raadsvoorstel Rapportage Medemblik In Control (MIC) periode 6,5 - 2013 (IVR-13-01855) - advies commissie: hamerstuk -
9
Raadsvoorstel Programma decentralisaties sociaal domein (IVR-13-01605) - advies commissie: hamerstuk -
10
Raadsvoorstel 5e wijziging Algemene plaatselijke verordening (IVR-13-01792) - advies commissie: bespreekstuk -
11
Nota Herijking Welzijnsbeleid (IVR-13-01662) - advies commissie: bespreekstuk, afhankelijk van beantwoording vragen -
12
Raadsvoorstel gemeentelijk rioleringsplan (IVR-13-01579) - advies commissie: bespreekstuk -
13
Raadsvoorstel Verandering bibliotheekwerk (IVR-13-01867) - advies commissie: bespreekstuk -
14
Begrotingswijzigingen
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
- Armoedebeleid kinderen (IVR-13-01950)
- Aanbesteding DAN (IVR-13-01977)
- Kern Onderdijk te onderscheiden in gemeentelijk beleid (IVR-13-01976)
- Komborden Onderdijk (IVR-13-01979)
- Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) vrijwilligers (IVR-13-01970)
16
Sluiting