link naar deze pagina

Gemeenteraad - 25 april 2024

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M. Pijl

A
ALGEMEEN
A.1
Opening/moment stilte
A.2
Loting volgorde stemming
A.3
Vaststelling agenda
A.4
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d.
B
HAMERSTUKKEN
C
BESPREEKSTUKKEN
D
ALGEMEEN
D.1
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2
Sluiting