link naar deze pagina

Auditcommissie - 27 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C. Nederhoff
Bundel:
pdf Agendabundel (673KB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d. 9 december 2020
4 19:30
De management letter 2020 voorbespreken
De management letter van de accountant is alleen voor de leden van de auditcommissie beschikbaar.
5 20:30
De management letter 2020 bespreken met accountant en portefeuillehouder
In de rapportage richt de accountant zich op mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de processen die zijn onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne beheersing en het zelf controlerend vermogen van de gemeente.

De accountant en de portefeuillehouder zijn uitgenodigd om de management letter te bespreken.
6 21:30
Status van de herfstnota 2020
7 21:45
Nieuwe secretaris-onderzoeker RKC
8 21:50
Werving lid RKC
9 21:55
Voortgang aanbesteding accountant
10 22:00
Planning 2021
11 22:05
Opvolging aanbevelingen auditcommissie
In het overzicht wordt de stand van zaken bijgehouden van de opvolging van aanbevelingen en toezeggingen door het college.
12 22:15
Acties bepalen over de rol van de auditcommissie
13 22:25
Rondvraag
14 22:30
Sluiting