link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 mei 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: Extra raadsvergadering in verband met de benoeming van de wethouders, toelating nieuwe raadsleden in de ontstane vacatures en bespreking van het coalitieakkoord.

1 19:30
Opening/moment stilte
2 19:30
Loting volgorde stemming
3 19:30
Vaststelling agenda
4 19:30
Raadsvoorstel benoeming wethouders en be√ędiging
5 19:45
Raadsvoorsrel toelating drie raadsleden en be√ędiging
6 20:00
Initiatiefvoorstel Coalitieakkoord 2018 - 2022
7 21:00
Moties Vreemd aan de orde van de dag
8 21:00
Sluiting