link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 4 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: J.N. Stam
Toelichting: LET OP: Vergadering begint om 20.30 uur
Bundel:
pdf Agendabundel (5MB)

01
Opening
Tijd: 20:30 tot 20:30
02
Vaststelling agenda (IVR-16-03897) (IVR-16-03897)
Tijd: 20:30 tot 20:30
03
Spreekrecht art. 15 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2014
Tijd: 20:30 tot 20:35
04
Vaststellen samenvatting commissie samenleving d.d. 7 januari 2016 (IVR-16-03872 (IVR-16-03872 )
Tijd: 20:35 tot 20:40
05
Vaststelling toezeggingenlijst en motielijst
Tijd: 20:40 tot 20:45
06
Actieve informatie college
Tijd: 20:45 tot 20:50
07
Bespreeknotitie college Kaderstelling voorstel topsport. Na de gedachtewisseling in de commissie samenleving over de bespreeknotitie bereidt het college een kaderstellend raadsvoorstel voor.
Tijd: 20:50 tot 21:30
08
Overheveling participatiebudget 2017 tot en met 2019 (IVR-16-03865) (IVR-16-03865)
Tijd: 21:30 tot 21:40
Portefeuillehouder: H. Nederpelt
09
Bespreeknotitie opvolging aanbevelingen RKC-onderzoek Decentralisaties
Tijd: 21:40 tot 22:10
10
Bespreeknotitie opvolging aanbevelingen RKC-onderzoek Multifunctionele Accommodaties
Tijd: 22:10 tot 22:40
11
Sluiting
Tijd: 22:40 tot 22:40