link naar deze pagina

Raadscommissie - 9 januari 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 6 januari 9.00 uur worden ingediend.


1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda
3 19:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:05
Vaststellen notulen raadscommissie 9 en 12 december 2019
5 19:05
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:10
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Lange termijn agenda, voor de periode september 2019 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium 13-01 over gaat besluiten (rood = verschuiven, groen = nieuw, oranje = schrappen).
De BTA is ter kennisname.
7 19:10
Actieve informatie van het college
8 19:20
SAMENLEVING
8.1 19:20
Samenwerking Kwetsbare Inwoners (pfh. D. Kuipers) (DOC-19-201483)
Sinds 2018 werken de Westfriese gemeenten samen in de ondersteuning van (psychisch) kwetsbare inwoners. Inmiddels zijn er samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten gemaakt. en te adviseren. De landelijke verdeling van rijksbijdragen voor deze ondersteuning gaat vanaf 2022 veranderen. Over deze veranderingen is gesproken met de betrokken partijen, zoals de cliënten- en adviesraden en maatschappelijk (zorg)partners.
9 19:45
RUIMTE
9.1 19:45
Afwegingskader woningbouw in kleine kernen (pfh. A. van Langen) (DOC-19-203367)
De gemeenteraad heeft vorig jaar het college opgedragen om woningbouw in Twisk, Hauwert en Zwaagdijk West voor te bereiden en te versnellen. In oktober 2018 heeft een groep jongeren uit Sijbekarspel de gemeente verzocht om starterswoningen in het dorp te ontwikkelen. Voorgesteld wordt om initiatieven voor woningbouw van 10-15 woningen in alle kleine kernen in de gemeente op gelijke wijze te beoordelen. Daarvoor zijn nu uitgangspunten opgesteld. Er wordt gestart met de initiatieven in de kleine kernen Twisk, Hauwert en Zwaagdijk West en Sijbekarspel
10 20:30
Sluiting