link naar deze pagina

Presidium - 23 mei 2022

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 25 april 2022
3.b
Actielijst presidium d.d. 23 mei 2022
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
25-04 commissie
02-05 informatiebijeenkomst inventarisatienota
12-05 raad
19-05 themabijeenkomst inventarisatienota
5
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
18-05 Regionale raadsledenbijeenkomst
01-06 Regionale raadsledenbijeenkomst
6
Bestuurlijke termijn agenda periode juni 2022 e.v.
7
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode juni/juli 2022
8
Bestuurskracht (mondeling)
9.a
KBG-kandidaten
9.b
WGC-kandidaten
10
Fractievergoedingen
11
Spreektijdenregeling
12
Integriteit
13
Rondvraag
14
Sluiting