link naar deze pagina

Auditcommissie - 12 april 2022

Locatie: MBG022
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Nog te kiezen
Toelichting: Kennismakingsvergadering
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d. 2 februari 2022
4 19:30
Kennismaking
5 19:45
Aanwijzen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
6 19:55
Overdracht
7 20:15
Vergaderdata
8 20:30
Rondvraag
9 20:30
Sluiting