link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 12 september 2018

Locatie: Dorpshuis Centrum , Sportlaan 1, 1619 XE Andijk
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Toelichting: Deze extra commissievergadering zal op locatie plaatsvinden in de Andijk.

Inspreken is alleen toegestaan over onderwerpen die spelen in Andijk of die op deze agenda staan.

De aangegeven tijden zijn richtlijnen en kunnen dus afwijken.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken (ook als ze niet op de agenda staan) die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak over onderwerpen die op de agenda staan, gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp. In deze vergadering kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die over Andijk gaan.
4 19:35
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 33, Andijk' (DOC-18-089619) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt.
In dit geval gaat het om de uitbreiding van het agrarisch bedrijf (bloembollenbedrijf) aan de Cornelis Kuinweg 33 in Andijk. Op 1 februari 2018 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Het bedrijf mag door dit voorstel uitbreiden van 2,1 hectare naar 5,6 hectare.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen. Wel heeft het college twee overlegreacties ontvangen. Het college legt in de reactienota uit hoe met de overlegreacties kan worden omgegaan. Eén overlegreactie zorgt ervoor dat het college het ontwerpbestemmingsplan wil wijzigen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 33, Andijk'
4.a 20:05
PAUZE
5 20:20
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Transformatie Sorghvliet Andijk' (DOC-18-089630) (Portefeuillehouder: A. van Langen)
Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad wat er op een bepaalde plek mag worden gebouwd en op welke manier de plek mag worden gebruikt.
In dit geval is het de bedoeling om het gebied rondom verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk anders in te richten. Er worden 41 wooneenheden van het verzorgingshuis gesloopt en daar komen 32 woningen beschermd wonen voor terug. Verder worden er 24 jongerenwoningen gesloopt. Daarvoor komen 32 appartementen voor een gemengde groep terug.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn twaalf zienswijzen en vier overlegreacties binnengekomen. Het college legt in de reactienota uit hoe met de zienswijzen en overlegreacties kan worden omgegaan. Eén overlegreactie en ambtshalve wijzigingen zorgen ervoor dat het college het ontwerpbestemmingsplan wil wijzigen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan 'Transformatie Sorghvliet Andijk'.
6 21:20
Sluiting