link naar deze pagina

Presidium - 8 oktober 2020

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 14 en 21 september 2020
3.b
Actielijst presidium 8 oktober 2020
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
raad 24.9
cie. 1.10
5
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
30.9
6
Bestuurlijke termijn agenda
7.a
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad januari - december 2020
7.b
Themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten in oktober/november/december
8
Vergaderingen raad en commissie oktober/november/december: fysiek of digitaal?
9
Begrotingsbehandeling; impact gewijzigd spoorboekje
10
Quick scan
Verzoek aan presidium om een uitspraak te doen over deelname.
11
Integriteit
12
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
13
Livestreams vergaderingen naar social media
14
Rondvraag
15
Sluiting