link naar deze pagina

Info-bijeenkomst - 19 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Knaap, N.C. en/of Snethlage-Barnard, E.C.
Toelichting: Tijdens de informatieavond komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod binnen de landbouw en wat dat betekent voor Midden-Delfland.
Algemene documenten:

1
OPENING
2
Toekomstperspectieven voor de landbouw in Midden-Delfland
Na de intro en een kort overzicht van de projecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument, komen er drie sprekers het woord:
• Jan Spijkerboer, senior adviseur gebiedsontwikkeling van het Kadaster, oud medewerker van de Dienst Landelijk Gebied, en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken geweest bij de Reconstructie Midden-Delfland, tevens voormalig senior rentmeester van Natuurmonumenten, gaat in op algemene trends en ontwikkelingen binnen de agrarische sector en het landelijk gebied
• Frank Verhoeven, eigenaar van Boerenverstand., al enkele jaren begeleider van de studiegroepen kringlooplandbouw in Midden-Delfland, gaat in op de resultaten van het kringlooplandbouwproject in Midden-Delfland wat al bijna tien jaar loopt, en duidt de betekenis van de nationale visie op duurzame landbouw voor Midden-Delfland
• Stan Gloudemans, kavelruilcoördinator/vertrouwenspersoon namens LTO Delflands Groen, geeft een analyse van de huidige landbouwstructuur en geeft aan waar er kansen en mogelijkheden liggen voor agrarische bedrijven in Midden-Delfland. De nadruk ligt daarbij op grond en de verkaveling daarvan en de verspreiding van de landbouwbedrijven over het gebied.
3
SLUITING