link naar deze pagina

Commissie - 10 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Schipluiden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht algemeen
Voor onderwerpen die NIET op de agenda staan bestaat aan het begin van de vergadering een mogelijkheid om de commissie toe te spreken.

Voor onderwerpen die op de agenda staan bestaat de mogelijkheid om de commissie toe te spreken aan het begin van het betreffende agendapunt.

De spreektijd is bepaald op maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 6 aanmeldingen kan de spreektijd per inspreker worden ingekort
3
Vaststellen van de agenda
4
Mogelijkheid tot het stellen van vragen door commissieleden
De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld om aan het college vragen te stellen over onderwerp(en) die niet op de agenda staan. De vragen dienen ter verduidelijking van een actuele zaak of ter verkrijging van een opiniƫrend oordeel van het college(lid). U wordt verzocht om de vraag minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffie door te geven.
5
Openstaande toezeggingen en vaste onderwerpen
De leden van de commissie worden verzocht om de bij hen levende vragen over een of meerdere onderwerpen minimaal 36 uur voorafgaande aan de vergadering door te geven aan de griffier.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de verantwoordelijk portefeuillehouder ter vergadering is en zich kan voorbereiden op beantwoording.
98
Informatie van externe bestuursorganen
99
Sluiting van de vergadering