link naar deze pagina

Presidium - 18 mei 2020

Locatie: Teams
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 09:55
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag presidiumvergadering 11 mei 2020
3.b
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Laatste voorbereiding PS 18 mei 2020
4.b
Actualiteiten
4.c
Concept-agenda PS 29 juni 2020
5
Rondvraag
5.a
Afdoenings voorstel Lijst aangenomen moties PS
In de vergadering van 11 mei is deze vastgesteld en doorgestuurd aan PS van 18 mei. Wel volgt er nog een toelichting op de status van de stand van zaken afdoening van verschillende moties.
6
Sluiting