link naar deze pagina

Presidium - 15 april 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (5,4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a.b
Concept-verslag presidium 04-03-2019 en Lijst met actiepunten
4.a
Verdeling zitplaatsen Statenzaal
4.b
Verdeling fractieruimtes tijdens Statenvergaderingen in het Paviljoen en het Dreefgebouw
4.c
Verdeling fractiekamers in fractiepanden Paviljoenslaan 3 en 5
5.a
Vergaderschema PS en commissies 2019
5.b
Interim-commissievergadering 20 mei t.b.v. advisering PS
6
Aanwijzen Statenleden voor in- en externe functies
7
Vereniging van oud-Statenleden
8.a.b
TKN: Spreektijdregeling PS 2019-2023 en spreektijdregeling commissies 2019-2023.
9
TKN: Aanbevelingen behandeling ‘Europa’
10
TKN: 10. Aanbevelingen Agendacommissie, profiel commissievoorzitters en voorstel voor portefeuilleverdeling 4 commissies
11
Invulling communicatie PS 2019