link naar deze pagina

PS-vergadering - 21 november 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Dit is de uitloopvergadering van 14 november jl.

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkte plaatsen graag aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 14 en 21 november 2022;
. notulen PS 21-11-2022;
. geamendeerde voordracht 59-2022 bij punt 15;
. ingediende moties en amendementen bij punten 15 t/m 17.
Bundel:
pdf Agendabundel (67.1MB)
Algemene documenten:

14
Heropening vergadering.
15
Vaststellen Regionale Veenweide Strategie 1.0 (VD-59).
16
Programma Natuurnetwerk 2023 (VD-60).
17
Natuurbeheerplan 2023 (VD-58).
18
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag 11 november om 13.00 uur.
19
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten PS 21 november 2022.
20
Sluiting.