link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2023

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Asiel/ huisvesting Statushouders: Brief bewoners crisisnoodopvang Schagen aan Burgemeester Schagen (C-agenda Ruimte 15-01-2024 en C-agenda Bestuur 22-01-2024)
2
Statenlidnu: Aanbiedingsbrief en rapport Fractieondersteuning van Ministerie BZK en Statenlidnu (C-agenda Bestuur 22-01-2024)